Bảng Giá Chi Tiết

KênhThể loại bàiSố lượng từ (words)Ngôn ngữGiá (VND)Ghi chú
Content WebsiteBài tin tức500 - 700Tiếng Việt250.000
Content WebsiteBài tin tức700 - 1000Tiếng Việt300.000
Content WebsiteBài tin tức1000 - 1800Tiếng Việt400.000
Content WebsiteBài tin tức500 - 1000Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác450.000
Content WebsiteBài sản phẩm/ dịch vụ300 - 500Tiếng Việt105.000Giá này dành cho các trang thương mại điện tử, chỉ cần đăng các thông số của sản phẩm
Content WebsiteBài sản phẩm/ dịch vụ300 - 500Tiếng Việt135.000Giá này dành cho mô tả sản phẩm trên web doanh nghiệp
Content WebsiteBài sản phẩm/ dịch vụ500 - 800Tiếng Việt300.000
Content WebsiteBài sản phẩm/ dịch vụ800 - 1000Tiếng Việt400.000
Content WebsiteBài sản phẩm/ dịch vụ1000 - 1500Tiếng Việt500.000
Content WebsiteBài sản phẩm/ dịch vụ500 - 800Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác400.000
Content WebsiteBài giới thiệu công ty500 - 700Tiếng Việt400.000
Content WebsiteBài giới thiệu công ty700 - 1000Tiếng Việt600.000
Content WebsiteBài giới thiệu công ty1000 - 1500Tiếng Việt900.000
Content WebsiteBài giới thiệu công ty1500 - 2000Tiếng Việt1.100.000
Content WebsiteBài giới thiệu công ty1000 - 1500Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác900.000
Content WebsiteBài viết tuyển dụng700 - 1000Tiếng Việt240.000
Content WebsiteBài viết tuyển dụng1000 - 1500Tiếng Việt360.000
Content WebsiteBài viết tuyển dụng700 - 1000Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác450.000Một số trang tuyển dụng cần ngôn ngữ tiếng Anh
Content WebsiteBài viết chính sách bảo hành, đổi - trả hàng500 - 700Tiếng Việt200.000
Content WebsiteBài viết chính sách bảo hành, đổi - trả hàng700 - 1000Tiếng Việt375.000
Content WebsiteBài viết chính sách bảo hành, đổi - trả hàng1000 - 1500Tiếng Việt500.000
Content WebsiteBài viết hướng dẫn sử dụng500 - 700Tiếng Việt280.000
Content WebsiteBài viết hướng dẫn sử dụng700 - 1000Tiếng Việt360.000
Content WebsiteBài viết hướng dẫn sử dụng1000 - 1500Tiếng Việt480.000
Content WebsiteBài viết hướng dẫn sử dụng700 - 1000Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác450.000Hướng dẫn sử dụng cho người nước ngoài
Content WebsiteBài viết khuyến mãi (promotion)500 - 700Tiếng Việt250.000
Content WebsiteBài viết khuyến mãi (promotion)700 - 1000Tiếng Việt350.000
Content WebsiteBài viết khuyến mãi (promotion)1000 - 1500Tiếng Việt400.000
Content WebsiteBài viết membership/ partnership300 - 500Tiếng Việt200.000
Content WebsiteBài viết membership/ partnership500 - 700Tiếng Việt280.000
Content WebsiteBài viết membership/ partnership700 - 1000Tiếng Việt360.000
Content WebsiteBài viết membership/ partnership500 - 700Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác300.000Dành cho membership/partnership người nước ngoài
Content WebsiteBài Feedback khách hàng300 - 500Tiếng Việt210.000
Content WebsiteBài Feedback khách hàng500 - 700Tiếng Việt315.000
Content WebsiteBài Feedback khách hàng700 - 1000Tiếng Việt360.000
Content WebsiteBài Feedback khách hàng1000 - 1500Tiếng Việt510.000
Content WebsiteBài Feedback khách hàng300 - 500Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác225.000Feedback của khách nước ngoài
Content WebsiteBài PR doanh nghiệp700 - 1000Tiếng Việt750.000
Content WebsiteBài PR doanh nghiệp1000 - 1500Tiếng Việt900.000
Content WebsiteBài PR doanh nghiệp1500 - 2000Tiếng Việt1.500.000
Content WebsiteBài viết chuẩn SEO700 - 1000Tiếng Việt300.000
Content WebsiteBài viết chuẩn SEO1000 - 1200Tiếng Việt330.000
Content WebsiteBài viết chuẩn SEO1200 - 1500Tiếng Việt360.000
Content WebsiteBài viết chuẩn SEO1500 - 1800Tiếng Việt450.000
Content WebsiteBài viết chuẩn SEO1800 - 2000Tiếng Việt510.000
Content WebsiteBài viết chuẩn SEO2000 - 2200Tiếng Việt660.000
Content FacebookBài viết sản phẩm/dịch vụ (hằng ngày)150 - 300Tiếng Việt300.000
Content FacebookBài viết sản phẩm/dịch vụ (hằng ngày)150 - 300Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác350.000
Content FacebookBài viết giải trí kéo traffic150 - 300Tiếng Việt300.000
Content FacebookBài quảng cáo chạy Ads300 - 500Tiếng Việt350.000
Content FacebookBài quảng cáo chạy Ads300 - 500Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác480.000
Content FacebookBài viết chia sẻ có giá trị500 - 1000Tiếng Việt350.000