GÓI TRIAL

Chạm vào thế giới

 • Xây dựng kế hoạch
 • 8 bài viết fanpage
 • Lên bài Facebook
 • Hỗ trợ đăng hình
 • 1 thiết kế Facebook Cover
 • 1 thiết kế Banner Post

GÓI NOW

Tạo đà thương hiệu

 • Xây dựng kế hoạch
 • 16 bài viết fanpage
 • Lên bài Facebook
 • Hỗ trợ đăng hình
 • 1 thiết kế Facebook Cover
 • 1 thiết kế Banner Post

GÓI PLUS

Nâng niu hình tượng

 • Xây dựng kế hoạch
 • 30 bài viết fanpage
 • Lên bài Facebook
 • Hình ảnh thiết kế
 • 1 thiết kế Facebook Cover
 • 1 thiết kế Banner Post

GÓI PRO

Tự tin kết nối

 • Xây dựng kế hoạch
 • 45 bài viết fanpage
 • Lên bài Facebook
 • Hình ảnh sáng tạo
 • 2 thiết kế Facebook Cover
 • 2 thiết kế Banner Post

**Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT. Độ dài bài viết từ 150 – 500 từ.